Danh Sách Sinh Viên

Dịch vụ báo cáo thuế Quảng Nam

dịch vụ báo cáo thuế theo tháng tại Quảng Nam-0948 45 43 48

dịch vụ báo cáo thuế theo quý tại Quảng Nam

Dịch vụ báo cáo thuế Quảng Nam

Địa chỉ : 19 Lê Quang Sung, TP. Tam Kỳ

Đại diện : Mr An

Điện thoại : 0948454348

Gmail : dailyhoadondientuatv@gmail.com

Website : https://www.quangbathuonghieuviet.vn/thong-tin-Dich-vu-bao-cao-thue-Quang-Nam-824

Kinh doanh : dịch vụ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...

  • Giới thiệu chung
  • Tuyển dụng
  • Thông tin dịch vụ
  • Khuyến mãi

Trang chủ » Thông tin » Dịch vụ báo cáo thuế Quảng Nam

Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm .... Các bạn muốn học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm chuyên sâu trên ... - Liên Hệ: 0948454348

dịch vụ báo cáo thuế theo tháng tại Quảng Nam-0948 45 43 48

Kê khai thuế GTGT tại Quảng Nam

a. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế tại Quảng Nam

– Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

b. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thời hạn kê khai, nộp thuế tại Quảng Nam

Mẫu tờ khai 

Mẫu số 01/GTGTDN nộp thuế GTGT phương pháp khấu trừ.
Mẫu số 02/GTGTDn nộp thuế GTGT phương pháp khấu trừ khai cho dự án đầu tư
Mẫu số 03/GTGTDN nộp thuế GTGT phương pháp trực tiếp trên GTGT ( cơ sở có hoạt độnh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
Mẫu số 04/GTGTDN nộp thuế GTGT phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế : Kỳ kê khai tháng : chậm nhất vào ngày 20 tháng sau.
                                                         Kỳ kê khai quý : chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

c. Kỳ kê khai thuế GTGT (theo tháng hoặc theo quý) tại Quảng Nam


Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

VD:

– Người nộp thuế bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2017 thì Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng như sau: năm 2017 Công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý; năm 2018 kê khai theo quý nếu tổng doanh thu năm 2017 từ 50 tỷ đồng trở xuống. Ngược lại, năm 2018 kê khai theo tháng nếu tổng doanh thu năm 2017 trên 50 tỷ đồng.

– Người nộp thuế bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 02/2017 thì Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng như sau: năm 2017 (từ tháng 2 đến tháng 12), năm 2018 Công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý; năm 2019 kê khai theo quý nếu tổng doanh thu năm 2018 từ 50 tỷ đồng trở xuống. Ngược lại, năm 2019 kê khai theo tháng nếu tổng doanh thu năm 2018 trên 50 tỷ đồng.

+ Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

+ Thời kỳ khai thuế theo quý: việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
 

dịch vụ báo cáo tài chính Quảng Nam

dịch vụ báo cáo tài chính Quảng Nam

dịch vụ báo cáo thuế năm tại quảng nam

dịch vụ báo cáo thuế năm tại quảng nam


2. Các loại tờ khai nộp định kỳ theo tháng/quýthời hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh tại Quảng Nam

+ Tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý tại Quảng Nam

Chậm nhất ngày thứ 30 của tháng liền kề ngay khi kết thúc quý báo cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo Quý và chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền kề tháng báo cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo Tháng. Việc xác định nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng hay theo quý là do doanh nghiệp tự đăng kí vào đầu năm tài chính. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc chọn kỳ báo cáo thuế GTGT theo quý đang được sử dụng nhiều hơn.

Lưu ý: Trong kỳ, nếu không phát sinh hoạt động mua vào/bán ra (doanh nghiệp không có hóa đơn mua vào/bán ra) , thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT.

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh) là thời hạn cuối cùng của tờ khai thuế GTGT.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý tại Quảng Nam

Thời hạn kê khai tương tự như tờ khai thuế GTGT bên trên.
Lưu ý: Trong kỳ, nếu không phát sinh việc sử dụng hóa đơn nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nhưng nếu doanh nghiệp của bạn chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì không phải nộp loại tờ khai này.

+ Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý tại Quảng Nam

Kể từ ngày 15/11/2014, theo quy định tại điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nhưng vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính nếu doanh nghiệp xác định được số thuế TNDN tạm nộp.
Đến cuối năm tài chính, nếu số thuế TNDN thể hiện trên Báo cáo quyết toán thuế TNDN >20% số thuế TNDN tạm tính của 4 quý trong năm cộng lại, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt chậm nộp thuế TNDN đối với phần chênh lệnh 20% này.

+ Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng/quý tại Quảng Nam

Tùy thuộc vào tình hình doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ kê khai thuế TNCN theo tháng/quý. Chi tiết như sau:

- Nếu doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo quý thì mặc nhiên, tờ khai thuế TNCN sẽ kê khai theo quý.

- Nếu doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo tháng, thì xét đến số thuế TNCN tạm nộp để xác định việc sẽ nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay quý.

+ Trường hợp 1: Nếu số thuế TNCN tạm nộp trong tháng < 50.000.000 đồng (Nhỏ hơn 50 tr đồng) thì kê khai theo quý.

+Trường hợp 2: Nếu số thuế TNCN tạm nộp > 50.000.000 đồng (Lớn hơn 50 triệu đồng) thì kê khai theo tháng.

Việc xác định kỳ kê khai như bên trên sẽ được xác định một lần vào tháng đầu tiên của năm tài chính.
Nếu trong tháng/quý, doanh nghiệp có tiến hành chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động nhưng số tiền lương, tiền công này không đến mức nộp thuế TNCN thì không phải lập và nộp tờ khai thuế TNCN. Căn cứ vào khoản a.1, khoản 1, điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, quy định: " Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Tam Kỳ Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Hội An Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Điện Bàn Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Thăng Bình Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Trà My Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Núi Thành Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Phước Sơn Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Tiên Phước Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Hiệp Đức Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Nông Sơn Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Đông Giang Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Nam Giang Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Đại Lộc Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Phú Ninh Quảng Nam 
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Duy Xuyên Quảng Nam
+ Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý, năm tại Quế Sơn Quảng Nam
 

 


PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

LOẠI HÌNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

STT  
Số lượng hóa đơn/tháng 
(HĐ đầu ra + đầu vào)

Phí dịch vụ 
(VNĐ/tháng)
  
1

Dưới 20  700.000 đ 
 
2

Từ 20 -> 40  1.500.000 đ 

 3

Từ 40 -> 60  3.000.000 đ 

 4

Từ 60 -> 80  5.000.000 đ 

 5

Từ 80 -> 100   7.000.000 đ

LOẠI HÌNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT

STT  
Số lượng hóa đơn/tháng 
(HĐ đầu ra + đầu vào)

Phí dịch vụ 
(VNĐ/tháng)
  
1

Dưới 20  1.000.000 đ 
 
2

Từ 20 -> 40  2.000.000 đ 

 3

Từ 40 -> 60  4.000.000 đ 

 4

Từ 60 -> 80  6.000.000 đ 

 5

Từ 80 -> 100   8.000.000 đ

các loại báo cáo thuế Quảng Nam

các loại báo cáo thuế Quảng Nam

dịch vụ báo cáo thuế theo quý tại Quảng Nam

 DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATV MEDIA QUẢNG NAM
 
Đại diện : Mr An
 Địa chỉ : 19 Lê Quang Sung, Tp. Tam kỳ
 Điện thoại : 0948 45 43 48

 

 

 

824
THÀNH VIÊN
Lượt xem: 495
Ngày đăng tin:
11/03/2021
thiết kế web đà nẵng
Hôm nay ,
Liên hệ trực tiếp

 
hướng dẫn báo cáo thuế tại Quảng Nam hướng dẫn báo cáo thuế tại Quảng Nam
dịch vụ kế toán tại Quảng Nam dịch vụ kế toán tại Quảng Nam


ĐƯỢC ĐĂNG TIN BỞI:

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TOP GOOGLE

Liên hệ quảng cáo : 0905 713 020

Cam kết hoàn tiền 100% nếu không lên top 1-10 Google

Quảng Cáo Ổn Định, Đúng Vị Trí Top 1-10 Google!

Không Giới Hạn “Số Lượng Clicks Chuột”

Hiển Thị Quảng Cáo 24/24!

Hỗ Trợ Nhiệt Tình Khi Khách Hàng Yêu Cầu!

Chi phí thấp, hiệu quả cao, lợi ích lâu dài

Trân Trọng Hợp Tác Với Qúy Khách !

0948454348